2463/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2463/QĐ-UBND
Thu hồi đất của UBND phường Mai Lâm để thực hiện dự án Trung tâm kho vận Nghi Sơn (bao gồm phần diện tích trong mốc GPMB thực hiện dự án và phần diện tích ngoài mốc GPMB bị ảnh hưởng bởi dự án) tại phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn
Ngày ban hành 26/06/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT821256010-6-20201593075639168chanth25.06.2020_16h03p47_quyennd_25-06-2020-16-15-20_signed.pdf
 Trở về trang trước