14898/UBND-VX
Chi tiết văn bản
14898/UBND-VX
Điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
Ngày ban hành 24/09/2021
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT46610284-9-20211632473139764hoangmc24.09.2021_15h50p33_tuandm_24-09-2021-16-00-53_signed.pdf
 Trở về trang trước