8774/UBND-NN
Chi tiết văn bản
8774/UBND-NN
Thực hiện đến điểm dừng kỹ thuật dự án nâng cấp, sửa chữa, cải tạo hệ thống tiêu kênh Than
Ngày ban hành 03/07/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT984377892-7-20201593677747287_quyennd_02-07-2020-19-01-24_signed.pdf
 Trở về trang trước