7/CĐ-UBND
Chi tiết văn bản
7/CĐ-UBND
Công điện khẩn về việc ứng phó với mưa, lũ và áp thấp nhiệt đới
Ngày ban hành 16/07/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công điện
Tài liệu đính kèm cd7_signed.PDF
 Trở về trang trước