14770/UBND-VX
Chi tiết văn bản
14770/UBND-VX
Hỗ trợ tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Ngày ban hành 23/09/2021
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT548724889-9-20211632295549354_(hoangmc)(22.09.2021_17h04p11)_signed.pdf
 Trở về trang trước