16/CT-UBND
Chi tiết văn bản
16/CT-UBND
Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu của ngành giáo dục và đào tạo năm học 2017 - 2018
Ngày ban hành 15/09/2017
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm ct16_signed.pdf
 Trở về trang trước