513/VP-KSTTHC
Chi tiết văn bản
513/VP-KSTTHC
Cung cấp thông tin xây dựng báo cáo rà soát, bổ sung, sửa đổi Quyết định số 151/2007/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/08/2011
Người ký Cù Đình Hiền
Chức vụ
Cơ quan ban hành Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm vp513.doc
 Trở về trang trước