65/VP-KTTC
Chi tiết văn bản
65/VP-KTTC
Nghiên cứu, đề xuất cấp kinh phí còn thiếu cho các công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Yên Định theo Quyết định số 159/2002/QĐ-TTg và Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành 14/02/2012
Người ký Cù Đình Hiền
Chức vụ
Cơ quan ban hành Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm vp65.pdf
 Trở về trang trước