2581/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2581/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh dự đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông nối thị xã Sầm Sơn với Khu kinh tế Nghi Sơn (giai đoạn 1)
Ngày ban hành 03/07/2020
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT406416222-7-20201593676490262_liemmx_02-07-2020-21-31-36_signed.pdf
 Trở về trang trước