8792/UBND-CN
Chi tiết văn bản
8792/UBND-CN
Giao triển khai thực hiện Thông tư số 13/2020/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải
Ngày ban hành 03/07/2020
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT332568020-7-20201593677240434_(chanth)(03.07.2020_07h15p10)_signed.pdf
 Trở về trang trước