2570/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2570/QĐ-UBND
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xử lý khẩn cấp sụt lún đường nội bộ Cảng cá Lạch Bạng, thị xã Nghi Sơn
Ngày ban hành 03/07/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT982753015-7-20201593685018830_quyennd_02-07-2020-21-41-02_signed.pdf
 Trở về trang trước