15249/UBND-CN
Chi tiết văn bản
15249/UBND-CN
Giao tham mưu giải quyết đề nghị bổ sung quy hoạch hệ thống đường dây và trạm biến áp 110kV cho Nhà máy xi măng Đại Dương
Ngày ban hành 08/11/2019
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c15249.signed.pdf
 Trở về trang trước