2569/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2569/QĐ-UBND
Phê duyệt quyết toán công trình xử lý cấp bách hồ Dốc Đất, xã Thọ Sơn, huyện Triệu Sơn
Ngày ban hành 03/07/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT908036213-7-20201593683518459_quyennd_02-07-2020-21-42-25_signed.pdf
 Trở về trang trước