2595/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2595/QĐ-UBND
Phê duyệt quyết toán công trình xử lý cấp bách hồ Bu Bu, xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc
Ngày ban hành 03/07/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT446016819-7-20201593708006747_quyennd_03-07-2020-13-49-55_signed.pdf
 Trở về trang trước