8796/UBND-NN
Chi tiết văn bản
8796/UBND-NN
Giao triển khai thực hiện Kế hoạch số 498/KH-BGDĐT ngày 29/6/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành 03/07/2020
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT216076305-7-20201593676737877_(chanth)(03.07.2020_07h16p13)_signed.pdf
 Trở về trang trước