163/GP-UBND
Chi tiết văn bản
163/GP-UBND
Cấp Giấy phép triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam
Ngày ban hành 25/10/2019
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp163.signed.pdf
 Trở về trang trước