8783/UBND-CN
Chi tiết văn bản
8783/UBND-CN
Không chấp thuận đề nghị bổ sung mỏ đất san lấp tại xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh vào Phương án bảo vệ, thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 03/07/2020
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT296785070-7-20201593679709573_(thinhnd)(03.07.2020_07h19p16)_signed.pdf
 Trở về trang trước