8764/UBND-VX
Chi tiết văn bản
8764/UBND-VX
Thực hiện Công văn số 881/TCDT-QLHDT ngày 24/6/2019 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước - Bộ Tài chính về hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia cho học sinh
Ngày ban hành 03/07/2020
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT52548764-7-20201593681536828_(thinhnd)(02.07.2020_16h33p51)_signed.pdf
 Trở về trang trước