176/KH-UBND
Chi tiết văn bản
176/KH-UBND
Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1229/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 13/08/2019
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh176.signed.pdf
 Trở về trang trước