766/VP-KSTTHC
Chi tiết văn bản
766/VP-KSTTHC
Đối chiếu và lập danh sách các thủ tục hành chính cần ban hành mới: Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 12/12/2011
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ
Cơ quan ban hành Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm vp766.doc
 Trở về trang trước