8795/UBND-CNTT
Chi tiết văn bản
8795/UBND-CNTT
Giao thẩm định dự thảo Kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng nguồn lực cơ sở vật chất, hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025
Ngày ban hành 03/07/2020
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT286587921-7-20201593685585413_(thinhnd)(03.07.2020_07h15p57)_signed.pdf
 Trở về trang trước