2571/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2571/QĐ-UBND
Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông liên thôn (bản) tại các xã khó khăn thuộc các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Bá Thước, Ngọc Lặc, Thạch Thành, Như Xuân, Thường Xuân tỉnh Thanh Hoá
Ngày ban hành 03/07/2020
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT911057787-7-20201593678150741chanth02.07.2020_15h29p40_liemmx_02-07-2020-16-18-02_signed.pdf
 Trở về trang trước