124/TB-UBND
Chi tiết văn bản
124/TB-UBND
Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền tại buổi kiểm tra, làm việc về tiến độ thực hiện dự án hệ thống cấp nước tưới huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ và dự án hạ tầng thủy lợi phục vụ thâm canh mía tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 13/07/2018
Người ký Lê Thanh Hải
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb124_signed.pdf
 Trở về trang trước