28/BC-BĐP
Chi tiết văn bản
28/BC-BĐP
Báo cáo kết quả hoạt động hợp tác phát triển du lịch 04 tỉnh Bắc miền Trung năm 2018, định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019
Ngày ban hành 06/03/2019
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm bc28_signed.pdf
 Trở về trang trước