14781/UBND-CN
Chi tiết văn bản
14781/UBND-CN
Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 (lần 5) Dự án: Nhà máy sản xuất giầy Annora - Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Ngày ban hành 23/09/2021
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT377036953-9-20211632129901976_liemmx_22-09-2021-20-58-37_signed.pdf
 Trở về trang trước