173/GP-UBND
Chi tiết văn bản
173/GP-UBND
Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản đối với Công ty Cổ phần Khai thác Khoáng sản Thịnh Phát
Ngày ban hành 28/10/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp173.signed.pdf
 Trở về trang trước