28/2020/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
28/2020/QĐ-UBND
Quyết định ban hành Quy định về bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thanh Hóa theo hình thức đấu giá
Ngày ban hành 26/06/2020
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT416771713-6-20201593162193477chanth26.06.2020_16h06p01_liemmx_26-06-2020-16-17-59_signed.pdf
 Trở về trang trước