8776/UBND-NN
Chi tiết văn bản
8776/UBND-NN
Giao thẩm định Phương án chấp thuận nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích thực hiện dự án khai thác đất san lấp tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống
Ngày ban hành 03/07/2020
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT529644264-7-20201593659276721_(thinhnd)(03.07.2020_07h21p52)_signed.pdf
 Trở về trang trước