9/TB-UBND
Chi tiết văn bản
9/TB-UBND
Thông báo lịch tiếp doanh nghiệp của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2019
Ngày ban hành 09/01/2019
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb9_signed.pdf
 Trở về trang trước