2353/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2353/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH Hai thành viên FLC Lam Sơn
Ngày ban hành 22/06/2020
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT787144924-6-20201592798617679chanth22.06.2020_13h35p56_liemmx_22-06-2020-14-23-23_signed.pdf
 Trở về trang trước