160/KH-UBND
Chi tiết văn bản
160/KH-UBND
Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thanh Hóa thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025
Ngày ban hành 12/07/2019
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh160_signed.pdf
 Trở về trang trước