8/CĐ-UBND
Chi tiết văn bản
8/CĐ-UBND
Công điện khẩn về việc ứng phó với bão số 3
Ngày ban hành 17/07/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công điện
Tài liệu đính kèm cd08_signed.PDF
 Trở về trang trước