509/VP-NC
Chi tiết văn bản
509/VP-NC
Xem xét chế độ phụ cấp Ban chỉ đạo 138 tỉnh và Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, phòng chống nạn ma túy, mại dâm tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 18/08/2011
Người ký Cù Đình Hiền
Chức vụ
Cơ quan ban hành Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm vp509.doc
 Trở về trang trước