183/GP-UBND
Chi tiết văn bản
183/GP-UBND
Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất (điều chỉnh lần 01) cho Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Thanh Hóa
Ngày ban hành 04/11/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp183.signed.pdf
 Trở về trang trước