2307/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2307/QĐ-UBND
Điều chỉnh danh mục đấu giá quyền sử dụng đất tại quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 19/06/2020
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT877481647-6-20201592476879669_(xungnd)(19.06.2020_13h18p54)_signed.pdf
 Trở về trang trước