121/TB-UBND
Chi tiết văn bản
121/TB-UBND
Thông báo ý kiến của Phó Chủ tịch tỉnh Lê Anh Tuấn tại cuộc họp nghe báo cáo tổng thể tiến độ dự án đường vành đai Đông Tây thành phố Thanh Hóa và giải quyết một số vướng mắc tại dự án xây dựng Nhà ở xã hội tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 11/07/2018
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb121_signed.pdf
 Trở về trang trước