205/TB-VP
Chi tiết văn bản
205/TB-VP
Thông báo lịch tiếp công dân năm 2014 của Thường trực UBND tỉnh
Ngày ban hành 24/04/2014
Người ký Mai Xuân Bình
Chức vụ
Cơ quan ban hành Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm vp205.pdf
 Trở về trang trước