2404/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2404/QĐ-UBND
Cho Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Đại Dương Xanh thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Nhà máy nước sạch Đại Dương Xanh tại xã Hoằng Thái, huyện Hoằng Hóa
Ngày ban hành 25/06/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT580177793-6-20201592984873684chanth24.06.2020_16h03p57_quyennd_24-06-2020-16-27-08_signed.pdf
 Trở về trang trước