170/GP-UBND
Chi tiết văn bản
170/GP-UBND
Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất cho Công ty Cổ phần Gang thép Nghi Sơn
Ngày ban hành 28/10/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp170.signed.pdf
 Trở về trang trước