571/VP-KTTC
Chi tiết văn bản
571/VP-KTTC
Nghiên cứu, đề xuất chủ trương thanh lý tài sản (phà, ca nô) tại cầu phao Thạch Định, huyện Thạch Thành
Ngày ban hành 14/09/2011
Người ký Cù Đình Hiền
Chức vụ
Cơ quan ban hành Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm vp571.doc
 Trở về trang trước