2421/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2421/QĐ-UBND
Cho Công ty TNHH Thương mại dịch vụ 36 Hùng Tuấn chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất để xây dựng Khu kinh doanh dịch vụ ăn uống và dịch vụ thương mại tổng hợp tại xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa
Ngày ban hành 25/06/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT525096651-6-20201593070884747chanth25.06.2020_14h46p55_quyennd_25-06-2020-15-21-40_signed.pdf
 Trở về trang trước