4600/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4600/QĐ-UBND
Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình đường Xuân Minh - Xuân Lập thuộc kế hoạch thực hiện năm thứ hai hợp phần khôi phục, cải tạo đường địa phương, dự án LRAMP
Ngày ban hành 06/11/2019
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d4600.signed.pdf
 Trở về trang trước