2592/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2592/QĐ-UBND
Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình sửa chữa, nâng cấp hồ Bến Bằng, xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy
Ngày ban hành 03/07/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT260318119-7-20201593739367972_quyennd_03-07-2020-13-48-02_signed.pdf
 Trở về trang trước