8780/UBND-CN
Chi tiết văn bản
8780/UBND-CN
Giao triển khai thực hiện Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 30/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành 03/07/2020
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT169241131-7-20201593662885580_(thinhnd)(03.07.2020_07h20p36)_signed.pdf
 Trở về trang trước