15248/UBND-NN
Chi tiết văn bản
15248/UBND-NN
Đề nghị cải tạo đất rừng sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng của hộ gia đình ông Lê Ngọc Doãn, thôn Gia Lương, xã Thiệu Lộc, huyện Hậu Lộc
Ngày ban hành 08/11/2019
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c15248.signed.pdf
 Trở về trang trước