4626/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4626/QĐ-UBND
Thu hồi đất của Công ty Cổ phần Gạch ngói và Thương mại Hà Bắc tại xã Hà Bắc, huyện Hà Trung; giao cho UBND xã Hà Bắc quản lý
Ngày ban hành 07/11/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d4626.signed.pdf
 Trở về trang trước