15253/UBND-CN
Chi tiết văn bản
15253/UBND-CN
Công ty TNHH Quang Minh xin điều chỉnh vị trí đề nghị bổ sung mỏ đất san lấp tại xã Phú Lâm và xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia vào Phương án bảo vệ, thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 08/11/2019
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c15253.signed.pdf
 Trở về trang trước