138/TB-UBND
Chi tiết văn bản
138/TB-UBND
Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án triển khai phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc và hệ thống một cửa đến cấp xã
Ngày ban hành 10/08/2018
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb138_signed.pdf
 Trở về trang trước