2441/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2441/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nội dung tại Quyết định số 2058/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về điều chỉnh loại hình tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy. biên chế và tài chính của một số đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh quản lý đã được phê duyệt tại Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 25/06/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT288385405-6-20201593057109205chanth25.06.2020_10h56p48_quyennd_25-06-2020-14-23-34_signed.pdf
 Trở về trang trước