2572/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2572/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán thực hiện công tác khoán bảo vệ rừng huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 03/07/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT90902479-7-20201593662047480_quyennd_02-07-2020-19-02-22_signed.pdf
 Trở về trang trước